Blog

Inšpiratívna Myšlienka

Inšpiratívna myšlienka na dnes: Keď prestaneš hľadať ... to, čo hľadáš, sa objaví. V neďeľu som išla na prechádzku po hore. Išla som chodníkmi, kde som predtým v húští našla maliny ... mňááám chutnučné